Geografia turystyczna świata i Polski

Tourist geography of the World and Poland

2023L

Kod przedmiotu26S1-GTSiPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Borne H., Doliński A., Organizacja turystyki , Warszawa, 1998 2) Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki , Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi