Historia Polski XX wieku

20th Century History of Poland

2023Z

Kod przedmiotu26S1-HISTPOLh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brzoza C., Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-1945), t. x, Kraków , 2001, s. x 2) Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, t. x, Warszawa, 2010, s. x 3) Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski, t. x, Warszawa, 2007, s. x 4) Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, t. 1-3, Warszawa, 2003, s. x 5) Sowa A.L., Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), t. x, Kraków 2001, 2001, s. x 6) Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, t. x, Kraków, 2011, s. x
Literatura uzupełniająca
Uwagi