Historia średniowieczna Polski

Medieval History of Poland

2021L

Kod przedmiotu26S1-HISTSPOLh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Wyrozumski , Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), Wielka historia Polski, t. t. 2, Kraków, 1999 2) K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Wielka historia Polski, t. t. 3, Kraków, 1999 3) S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków, 2007 4) M.K. Barański, Historia Polski średniowiecznej, Kraków, 2012 5) M.K. Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa, 2008 6) U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa, 2011 7) tłum. M.Z. Jedlicki, Kronika Thietmara, , Kraków, 2002 8) tłum. R. Grodecki, Anonim tzw. Gall, Kronika polska, , Wrocław, 1996 9) Kosmas, Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Wodzisław Śląski, 2012 10) Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, Kronika Polska, tłum. B. Kürbis, Wrocław, 1996 11) tłum. J. Żerbiłło, Kronika Jana z Czarnkowa,, Kraków, 1996 12) Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, ks. 10, 10 i 11, 11, 11 i 12, 12, tłum. J. Mrukówna, Warszawa, 1981-2006 13) tłum. J. Matuszewski, Najstarszy zwód prawa polskiego, , Warszawa, 1959
Literatura uzupełniająca
Uwagi