Historia średniowieczna powszechna

Mediaeval World History

2021L

Kod przedmiotu26S1-HISTSPOh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Manteuffel T., Historia powszechna, Średniowiecze., PWN, 1970 2) Zientara B., Historia powszechna, Średniowiecze., PWN, 1968 3) Strzelczyk J. , Historia powszechna. Średniowiecze., PWN, 2001 4) Matthew D., Europa średniowieczna., PWN, 1996 5) Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy., PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi