Historia starożytna

Ancient History

2021L

Kod przedmiotu26S1-HISTSTA2h
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stępień M., Musiał D., Jaczynowska M., Historia starożytna, TRIO, 1999 2) Ziółkowski A., Historia powszechna - starożytność, PWN, 2009 3) Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, PWN, 1995 4) Bringmann K., Historia republiki rzymskiej - od początków do czasów Augusta, Wydawnictwo Poznańskie, 2010 5) Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, 1969
Literatura uzupełniająca
Uwagi