Historia starożytna

Ancient History

2021Z

Kod przedmiotu26S1-HISTSTAh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stępień M., Musiał D., Jaczynowska M., Historia starożytna, TRIO, 1999 2) Ziółkowski A., Historia powszechna - starożytność, PWN, 2009 3) Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A., Historia starożytnych Greków - Okres klasyczny, t. II, WUW, 2009 4) Hammond N.G. L. , Dzieje Grecji, PIW, 1977 5) Roux G., Mezpoptamia, Dialog, 2008 6) Scheneider Th., Leksykon faraonów, PWN, 2001 7) Jonnes F., historia Mezpotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Wydawnictwo Poznańskie, 2007 8) Hammond N.G. L., Starożytna Macedonia, PIW, 1999 9) Kulesza R., Sparta w V-IV wieku p.n.e., MaDa, 2003 10) Errington R. M., Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi