Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)

History of Modern Polish (19th Century to1918)

2022L

Kod przedmiotu26S1-HNPOLh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kukiel M., Dzieje Polski Porozbiorowe, Puls, 1960 2) Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, PWN, 1972 3) Chwalba A., Historia Polski, Wydawnictwo Literackie, 2012 4) Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, PWN, 2008 5) Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, WSiP, 1976
Literatura uzupełniająca
Uwagi