Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)

History of Modern popular (19th Century to 1918)

2022L

Kod przedmiotu26S1-HNPOWh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, PWN, 2009 2) Kizwalter T. , Historia powszechna. Wiek XIX, Trio, 2003 3) Osterhammel J., , Historia XIX wieku. Przeobrażenie Świata, Wyd. Poznańskie, 2013 4) Pajewski J. , Historia powszechna 1871-1918, PWN, 2006 5) Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, PWN, 2008 6) Bazylow L. , Historia powszechna 1789-1918, KiW, 1986 7) Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Scholar, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi