Historia nowożytna Polski (do końca XVIII w.)

History of Modern Polish (to the end 18th Century)

2022Z

Kod przedmiotu26S1-HNPOh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, PWN, 2004 2) J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter, Historia Polski 1586-1831, PWN, 2007 3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietzrak, Historia ustroju i prawa polskiego, PWN, 1994 4) J. Michalski red., Historia sejmu polskiego, t. 1, WyWydawnictwo Sejmowee, 1984 5) Wójcik Z., Historia dyplomacji polskiej, t. 2, PWN, 1982 6) Ichnatowicz I., Mączak A., Społewczeństwo polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, 1979 7) Konopczyński W., Dzieje Polski Nowożytnej , t. 1-2, Instytut Wydawniczy PAX, 1986
Literatura uzupełniająca
Uwagi