Historia nowożytna powszechna (do końca XVIII w.)

History of Modern popular (to the end 18th Century)

2022Z

Kod przedmiotu26S1-HNPh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Black Jeremy, Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa, 1997 2) Kersten Adam, Historia powszechna – wiek XVII, Warszawa, 1987 3) Maciszewski Jarema, Historia powszechna – wiek oświecenia, Warszawa, 1985 4) Mackenney Richard, Europa XVI wieku, Warszawa, 1998 5) Mikulski K., Wijaczka J., Historia Powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa, 2012 6) Munck Thomas, Europa XVII wieku 1598-1700, Warszawa, 1998 7) Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 1977 8) M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (opr.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa, 1997 9) Wójcik Zbigniew, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa, 1995 10) Wyczański Andrzej, Historia powszechna – wiek XVI, Warszawa, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi