Historia państw nadbałtyckich

2022Z

Kod przedmiotu26S1-HPN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błaszczyk Grzegorz, Litwa współczesna, PWN, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi