Historia Wielkiej Brytanii

2022Z

Kod przedmiotu26S1-HWB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kędzierski Jerzy, Dzieje Anglii 1485-1939, t. t.1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1986, s. 2) Sobańska-Bondaruk Melania, Lenard Stanisław B. (oprac.), Wiek XVI-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, t. , Warszawa , 1998, s. 3) Trevelyan G. M., Historia Anglii, t. , Warszawa, 1967, s. 4) Zins Henryk, Historia Anglii, t. , Warszawa, 1998, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi