Muzea Polski i Europy

Museums in Poland and Europe

2022Z

Kod przedmiotu26S1-MPIEh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Clair J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk, 2009 2) Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa, 1982 3) Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa, 1991 4) Zalasińska K., Muzea publiczne : studium administracyjnoprawne, Warszawa, 2013 5) Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? : nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków, 2012 6) Herden E., Seidel-Grzesińska A., Stanicka-Brzezicka K. (red.), Dobra kultury w Sieci, Wrocław, 2012 7) Karwasz G., Kruk J., Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej : wystawy, muzea i centra nauki, Toruń, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi