Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2022Z

Kod przedmiotu26S1-NPOMHIST2h
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nikodem J., Sikorski D., Vademecum historyka mediewisty, t. ., Warszawa, 2012, s. . 2) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, t. ., Warszawa, 2004, s. . 3) Włodarskiego B. (red.), Chronologia polska, t. ., Warszawa, 2006, s. . 4) Ketrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. ., Poznań, 2008, s. . 5) Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu, t. ., Pułtusk, 2006, s. . 6) Semkowicz W., Paleografia łacińska, t. ., Kraków, 2011, s. . 7) Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), t. ., Wrocław, 1964, s. . 8) Dworzaczek W., Genealogia, t. ., Warszawa, 1959, s. . 9) Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, t. ., Kraków, 2011, s. . 10) Maisel W., Archeologia prawna Polski, t. ., Warszawa-Poznań, 1982, s. . 11) Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, t. ., Wrocław, 1951, s. . 12) Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, t. ., Lublin, 2015, s. . 13) Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, t. ., Warszawa, 2014, s. . 14) Jurek T., red., Dyplomatyka staropolska, t. ., Warszawa, 2015, s. . 15) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, t. ., Warszawa, 2014, s. . 16) Pietkiewicz K., Paleografia ruska, t. ., Warszawa, 2015, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi