Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami RP

Polish cultural heritage beyond the borders of the Republic of Poland

2023Z

Kod przedmiotu26S1-PDK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Matelski Dariusz , Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. t. 1-2, Kraków, 2006 2) Murzyn Monika A., Purchla Jacek (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Kraków, 2007 3) Pruszyński Jan, Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna, t. t. 1-2, Kraków, 2001 4) Gutowska Krystyna (red.), Dziedzictwo kulturowe - konteksty odpowiedzialności, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi