Praktyka zawodowa

Professional practical training

2023L

Kod przedmiotu26S1-PPRZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. J. Kuźma, R. Wroński, Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, Kraków, 2002 2) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi