Proseminarium

Proseminar

2022L

Kod przedmiotu26S1-PROSEM2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny d'Arc, Warszawa, 1963 2) M. Dembińska, Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Wrocław, 1963 3) J. Drabina, Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w., Wrocław, 1998 4) A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII-XV), Warszawa, 1966 5) T. i R. Kiersnowscy, Życie codzienne na Pomorzu wczesnośredniowiecznym X-XII w., Warszawa, 1977 6) R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa, 1997 7) H. Kręt , Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły, Kraków, 2005 8) M. Miśkiewicz, Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa, 2010 9) L. Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), Warszawa, 1986 10) Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (XI-XIII w.), Warszawa, 1983 11) M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz, 1994 12) J. Seredyka , Z zakresu techniki pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych (Przewodnik metodyczny), Opole, 1968
Literatura uzupełniająca
Uwagi