Proseminarium

Proseminar

2022Z

Kod przedmiotu26S1-PROSEMh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Woźniak, , O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1999, 1999 2) J. Majchrzak, T. Mendel, , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań, 2009 3) W. Szczęsny, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych,, Warszawa, 2008 4) M. Kula, , Nośniki pamięci historycznej, Warszawa , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi