Problemy współczesnego świata

Problems of the modern world

2023L

Kod przedmiotu26S1-PWSh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) St. Cortois i in., tłum. K. Wakar i In,, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, , Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi