Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

BA Seminar and Thesis

2023Z

Kod przedmiotu26S1-SLPD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pułło A., Prace magisterskie i licencjacie. Wskazówki dla studentów, t. , Warszawa , 2000, s. 2) Zaczyński W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, t. , Warszawa , 1995, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi