Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

BA Seminar and Thesis

2023L

Kod przedmiotu26S1-SLPD2
Punkty ECTS 8
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pułło A., Prace magisterskie i licencjacie. Wskazówki dla studentów, wyd.Warszawa , 2000r., 2) Zaczyński W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, wyd.Warszawa , 1995r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi