Vademecum studiów historycznych

Vademecum historical studies

2021Z

Kod przedmiotu26S1-VADSHISTh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008 2) Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 3) Miśkiewicz B., Wprowadzenie do badań historycznych, Ławica, 1993 4) Moszczeńska W., Metodologii historii zarys krytyczny, PWN, 1977 5) Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, WSP, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi