Wykłady i ćwiczenia specjalizacyjne do wyboru

2023Z

Kod przedmiotu26S1-WCSdw1
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi