Wykłady specjalizacyjne do wyboru

2022L

Kod przedmiotu26S1-WSdw2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) passim, Literatura podstawowa określana odrębnie dla każdego z modułów wykładu przez prowadzących moduły, passim, ...-2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi