Wykłady specjalizacyjne do wyboru

2023L

Kod przedmiotu26S1-WSdw4
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi