Wykład monograficzny

2020L

Kod przedmiotu1400SXO-WM1h
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń z tego przedmiotu
Opis wykładówKonstytutywne wiadomości z zakresu szeroko pojętej filologii polskiej, uwzględniające najnowszy stan badań. Szczegółowa tematyka jest powiązana z badaniami naukowymi osoby prowadzącej przedmiot w danym roku akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem treści istotnych dla kształcenia i poszerzania kompetencji zawodowych studentów filologii polskiej.
Cel kształceniaRozwijanie i utrwalanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu filologii polskiej, z uwzględnieniem jej powiązań z innymi dyscyplinami, istotnymi dla tego kierunku studiów i zdobywanych na nim kompetencji zawodowych. Przedstawienie wiadomości z zakresu wybranej tematyki wykładu z wykorzystaniem własnych badań naukowych osoby prowadzącej zajęcia.
Literatura podstawowa1) X, 1) X, Dobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu, X, X , X, X
Literatura uzupełniająca
UwagiDobór literatury jest w gestii osoby prowadzącej zajęcia, zależy od wybranej tematyki wykładu.