Historia i współczesność służb oraz oddziałów specjalnych

History and present of services and special units

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-HIWSOOSh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi