Historia wojskowa Polski 1918-1989

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-HWP11h
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi