Metodologia historii i historia historiografii

Methodology of History and History of Historiography

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-MHIHHh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi