Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa oraz Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych

The functioning of the State’s Security System. International Humanitarian Law of Armed Conflicts

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-PPBPh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi