Archiwistyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Historia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna w badaniach naukowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Nauki pomocnicze historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Oral history w Polsce i na świecie
1
ZAL-O
Wykład
20
Warsztat naukowy historyka
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Aktoznawstwo
2
Metodyka ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wstęp do archiwistyki
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Translatorium z języka łacińskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Edytorstwo źródeł historycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Metodologia historii i historia historiografii
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Nauki pomocnicze historii
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza
2,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Komputeryzacja archiwów ( systemy informacyjne)
1
ZAL-O
Wykład
10
Komputeryzacja archiwów (standardy opisu archiwaliów)
1
ZAL-O
Wykład
20
Metodyka szczegółowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zajęcia do wyboru (paleografia lub neografia)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy
3
ZAL-O
Wykład
30
Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej
3
ZAL-O
Wykład
30
Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku
3
ZAL-O
Wykład
30
Statystyka i demografia historyczna
5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
IV - Specjalnościowych
Historia ustroju administracyjnego z archiwoznawstwem
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Komputeryzacja archiwów (opis archiwaliów)
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami gospodarczymi
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Zarządzanie dokumentacją współczesną
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Absolwent na rynku pracy
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia a pamięć – wybrane aspekty
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL
2,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Komputeryzacja archiwów (systemy informatyczne)
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Oral history w archiwistyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Teoria archiwalna
3
EGZ
Wykład
20
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0