Etyka zawodu nauczyciela

2021Z

Kod przedmiotu1400S1O-EZNh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia, etyka
Wymagania wstępneOgólna znajomość problematów etyki
Opis ćwiczeńNie ma ćwiczeń z tego przedmiotu
Opis wykładówNa wykładzie przedstawia się najważniejsze problemy etyki zawodowej nauczyciela zarówno w odniesieniach do dziejów tej problematyki, jak jej uwarunkowaniach współczesnych. W szczególności przedstawia się takie zagadnienia jak : pojęcie ethosu, honoru i zagadnienia etyki zawodowej we współczesnych zawodach. wykład jest prezentacja najważniejszych zagadnień etyki zawodowej nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem etycznych aspektów pracy nauczyciela akademickiego
Cel kształceniaWykład jest prezentacja najważniejszych dylematów i problemów etycznych wynikających ze specyfiki działalności zawodowej nauczyciela na różnych etapach kształcenia - przedszkolnym, szkolnym, akademickim. na wykładzie pojawiają się też odniesienia do problematyki etyki zawodowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Konstańczak S., wyd. Wyd. WSP, Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, 2000r., tom
Uwagi