Psychologia edukacyjna

Educational Psychology

2019L

Kod przedmiotu1400S1O-PE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepsychologia ogólna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń 1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, 3) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia.
Opis wykładów1) rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, (2) procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, 3) psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia.
Cel kształceniaPrzedmiot służy przygotowaniu studenta do psychologicznych aspektów nauczania - uczenia się. Pozwala na uformowanie własnej i efektywnej postawy podczas różnych form kształcenia, wychowania i interakcji edukacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Sęk H. (red.), wyd. PWN, Wypalenie zawodowe. Przejawy, mechanizmy, zapobieganie, 2000r., tom -, -s. 2) Mietzel G., wyd. GWP, Psychologia kształcenia, 2002r., tom -, -s. 3) Petty G., wyd. GWP, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wychowawców i szkoleniowców, 2010r., tom -, -s. 4) Trempała J. (red.), wyd. PWN, Psychologia rozwoju człowieka, 2011r., tom -, -s.
Uwagi