Pedagogika

2019L

Kod przedmiotu1400S1O-PEDAGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepedagogika ogólna, psychologia ogólna
Wymagania wstępnegotowość do refleksji i dyskusji nad szkolnymi zdarzeniami krytycznymi
Opis ćwiczeńSzkoła jako instytucja wychowawcza - w Polsce i na świecie. Systemy szkolne na świecie. Środowisko społeczne szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Postawy nauczycieli i uczniów. Klimat wychowawczy szkoły. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Praca z grupą rówieśniczą. metody wychowawcze i ich skuteczność. Trudności wychowawcze. Kryzys szkoły. Szkoły alternatywne.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudent poznaje podstawową wiedzę oraz rozwija umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki wymagane do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Erich Petlák, wyd. -, Przyjazna szkoła, 2012r., tom
Uwagi