Pedagogika ogólna

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-PEDOGh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnegotowość do refleksji pedagogicznej
Opis ćwiczeń1.Wychowanie w szkole. 2.Systemy dydaktyczne. Wybrane teorie wychowania/koncepcje dydaktyczno-wychowawcze. 3/4.Alternatywne formy edukacji. 5. Poznawanie uczniów. 6. Zarządzanie klasą. 7. Nauczyciel a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres pedagogiki, sybdyscypliny. System oświaty: organizacja i funkcjonowanie. Teorie i koncepcje wychowania. Dyskurs pedagogiczny jako wyraz współczesnych nurtów pedagogicznych: funkcjonalistyczno-behawiorystyczny, humanistyczno-adaptacyjny, konstruktywistyczno-rozwojowy, konstruktywistyczno-społeczny, krytytyczno-emancypacyjny. Szkoła jako instytucja wychowująca. Szkoła tradycyjna. Szkoła alternatywna. Charakterystyka i specyfika zawodu nauczyciela. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej oraz rozwijanie umiejętności refleksji pedagogicznej.
Literatura podstawowa1) Kwieciński Z., B. Śliwerski, , Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. 1, WNPWN, 2000, s. rozdz. 1 2) Kwieciński Z., B. Śliwerski, , Pedagogika. Podręcznik akademicki., t. 2, WNPWN, 2000, s. rozdz. 6, 3) D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. rozdz. 1,
Literatura uzupełniająca1) -, Materiały uzupełniające udostępnione przez prowadzącą zajęcia, t. -, -, -
Uwagi