Psychologia ogólna

2019Z

Kod przedmiotu1400SXO-PSOGh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. O czym jest psychologia? Psychologia percepcji, 2. Osoba a sytuacja - eksperyment Zimbardo, 3. Psychologia uczenia się, 4. Psychologia pamięci, 5.Psychologia emocji, 6. Psychologia motywacji, 7. Psychologia osobowości, 8.Psychologia inteligencji, 9-10. Podstawy psychologii społecznej, 11. Psychologia zaburzeń, 12.Psychologia zdrowia i radzenie sobie ze stresem, 13. Zastosowania psychologii.
Opis wykładów1. O czym jest psychologia? Psychologia percepcji, 2. Osoba a sytuacja - eksperyment Zimbardo, 3. Psychologia uczenia się, 4. Psychologia pamięci, 5.Psychologia emocji, 6. Psychologia motywacji, 7. Psychologia osobowości, 8.Psychologia inteligencji, 9-10. Podstawy psychologii społecznej, 11. Psychologia zaburzeń, 12.Psychologia zdrowia i radzenie sobie ze stresem, 13. Zastosowania psychologii.
Cel kształceniaPrzedmiot służy wprowadzeniu w problematykę współczesnej psychologii, jej najważniejszych problemów, koncepcji i strategii badawczych.Zaznajamia z podstawową terminologią, podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Mietzel G., wyd. GWP, Wprowadzenie do psychologii, 2013r., tom -, -s. 2) Cialdini R., wyd. GWP, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, 2013r., tom -, -s.
Uwagi