Historia Polski XX wieku

20th Century History of Poland

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-HISTPOLh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski XIX wieku
Wymagania wstępneZnajomość historii Polski poprzedeniego okresu
Opis ćwiczeńAnaliza tekstów źródłowych: 1. Odzyskanie niepodległości; 2. Podstawy ustrojowe II RP; 3. Konflikty polityczne lat 1918-1939; 4. Gospodarka Polski międzywojennej; 5. Polityka zagraniczna II RP; 6. II wojna światowa; 7. Polska w planach Stalina; 8. Formowanie systemu; 9. Polski stalinizm; 10. Polski Październik 56; 11. "realny socjalizm" lat 60-tych; 12. PRL w dekadzie lat 70-tych; 13. Od powstania "Solidarności" do Trzeciej Rzeczpospolitej
Opis wykładówOdzyskanie Polski. Podstawy ustrojowe; Polska 1921-1928; Kryzys polityczny i skarbowy; Problemy polityki zagranicznej. Zamach majowy; Konstytucja kwietniowa. Wielki kryzys i gospodarka Polski po 1929 r.; Bilans II Niepodległości; Wojna obronna Polski 1939. Polityka okupantów: niemieckiego w GG i na ziemiach wcielonych, radzieckiego na polskich kresach wschodnich 1939-1941; Armia Polska w ZSRR; Komuniści w kraju i w ZSRR; Powstanie PPR Podziemie w Polsce; Holokaust i powstanie w getcie warszawskim.Przełomowy rok 1943; Zbrodnia katyńska; Plan "Burza"; Powstanie Warszawskie; Wysiłek zbrojny żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej; Bilans strat Polski lat 1939-1945; PKWN; Mocarstwa wobec Polski; PSL i wlka o oblicze nowej Polski; Stalinizm i system terroru społecznego; Plan Sześcioletni; Socrealizm; Kryzys systemu- Październik 1956; Mała stabilizacja Władysława Gomułki; Państwo a Kościół; Marzec 1968; Dekada Gierka; Istota "Solidarności"; Stan wojenny; Okrągły Stół; Bilans PRL.
Cel kształceniaStudent zdobywa wiedzę z zakresu kluczowych wydarzeń najnowszych dziejów państwa i społeczeństwa polskiego w latach 1918-1989
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Eisler J., "Polskie miesiące" czyli kryzys(y) w PR, t. x, Warszawa, 2008, s. x 2) xx, Historia Polski XX wieku. Wybór materiałów źródłowych, t. 1-2, Olsztyn, 2000-2001, s. x 3) Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945, t. x, Warszawa, 1990, s. x 4) Paczkowski A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983, t. x, Warszawa, 2006, s. x 5) Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, t. x, Warszawa, 2005, s. x
Uwagibez uwag