Historia nowoczesna powszechna (XIX w. do 1918 r.)

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-HNPOWh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi