Historia publiczna

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-HPUB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówStudenci zdobędą zarówno szeroką interdyscyplinarną wiedzę na temat specyfiki mechanizmów kulturowego kształtowania pamięci zbiorowej, jak i kompetencje praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania praktykami związanymi z gromadzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. W programie przewidziano nacisk na problemy wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji społecznej oraz wykorzystania dostępnych zasobów wiedzy w animacji i zarządzaniu zróżnicowanymi formami aktywności medialnej, kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej odwołującej się do historii i społecznych obrazów przeszłości.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką i specyfiką historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej od lat 70-tych XX wieku na wielu światowych uczelniach - stanowiącej akademicką odpowiedź na intensywny rozwój zainteresowań przeszłością oraz wykorzystaniem wiedzy historycznej w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w mediach, biznesie, turystyce i rekreacji oraz edukacji.
Literatura podstawowa1) ., ., ., .
Literatura uzupełniająca1) ., ., ., .
Uwagibrak