Integracja europejska i instytucje europejskie

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-IEIEh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości o państwie
Opis ćwiczeńNie dotyczy.
Opis wykładówHistoria idei integracji regionalnej. Koncepcje integracji. Fundamentalne zasady integracji i istota integracji. Reforma ustrojowa UE. Instytucje UE – zasady działania. Prawa obywateli w UE.System prawny i źródła prawa UE. Podstawy wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Integracja poza UE. Polska w UE. Polityka sąsiedztwa – instrumenty, ewolucja. Ekonomiczny wymiar integracji.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z genezą procesu integracji europejskiej, zasadami działania instytucji unijnych oraz różnymi obszarami współpracy Unii Europejskiej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Parzymies S., (red.),, wyd. Warszawa, Integracja europejska w dokumentach, 2008r., tom 2) Popowicz K., wyd. Warszawa, Historia integracji europejskiej, 2006r., tom 3) Sozański J. (wprow.), wyd. Warszawa-Poznań, Traktat Lizboński, 2012r., tom
Uwagi