Język łaciński (łacina średniowieczna)

Latin language (medieval latin)

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-JLACLSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauki pomocnicze historii, historia powszechna starożytna, historia powszechna średniowieczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych faktów związanych z historią starożytną i średniowieczną powszechną, podstawowa znajomość składni i fleksji języka łacińskiego
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów z podstawowymi różnicami pomiędzy łaciną klasyczną a średniowieczną. Utrwalenie wiadości nabytych podczas lektoratu z języka łacińskiego klasycznego. Tłumaczenie tekstów źródłowych z różnych stuleci wieków średnich.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem zajęć jest wypracowanie u studentów umiejętności rozumienia, opisu i przekładu średniowiecznego tekstu źródłowego w języku łacińskim. Zajęcia mają także zapoznać studentów z podstawowymi różnicami pomiędzy łaciną klasyczną a łaciną średniowieczną w zakresie słownictwa, składni i morfologii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) J. Sondel, wyd. Universitas,, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, 2001r., tom 2) A. Jougan, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Słownik kościelny łacińsko-polski, 1958r., tom 3) O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, wyd. PWN, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, 1994r., tom 4) S. Kalinkowski, wyd. Verbinum, Język łaciński. Scire Latine. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. , 2014r., tom
Uwagibrak