Media we współczesnym świecie

Media in the Modern World

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-MwWSh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTypologia systemów medialnych; brytyjski system medialny; amerykański system medialny; francuski system medialny; niemiecki system medialny.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie studentów z różnymi typami systemów medialnych, funkcjonującymi w wybranych krajach Ameryki, Europy i Afryki. W czasie zajęć będą przedstawione podstawowe elementy systemów medialnych tych kontynentów oraz analogie i różnice w ich funkcjonowaniu.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Adamowski J., wyd. Warszawa, Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego, 2005r., tom
Uwagibrak