Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i Unii Europejskiej

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-SIWLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWspółczesne systemy polityczne
Wymagania wstępnePodstawowe pojęcia związane z państwem
Opis ćwiczeńPrzedmiot charakteryzuje zagadnienia związane z samorządem terytorialnym. Problematyka odnosi się do organizacji samorządu terytorialnego w Polsce oraz wybranych państwach europejskich.
Opis wykładówSamorząd terytorialny – podstawowe pojęcia. Modele samorządu terytorialnego Reformy samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa. Samorząd w konstytucjach Rzeczypospolitej. Polskiej Polityczno – ustrojowa pozycja samorządu gminnego. Organizacja samorządu powiatowego. Samorząd województwa.. Wojewoda. Europejska polityka regionalna. Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z działaniem samorządów terytorialnych w Polsce i wybranych państwach europejskich
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Worobel S. (red.),, wyd. Katowice, Samorząd terytorialny państw europejskich, 2012r., tom 2) Jeżewski J. (red.), wyd. Wrocław, Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, 1999r., tom 3) Leoński Z. ,, wyd. Warszawa, Samorząd terytorialny w RP, .2006r., tom
Uwagi