Technologia informacyjna w warsztacie historyka

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-TIWH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnepodstawowa obsługa aplikacji biurowych MS Office
Opis ćwiczeńPrzygotowanie studenta do sprawnego obsługiwania i pełnego wykorzystania aplikacji ułatwiających samodzielne gromadzenie, przetwarzanie, tworzenie i prezentację informacji, wykorzystanie zaawansowanych funkcji aplikacji MSWord, MS Ecel, MS Power Point oraz wykorzystanie zasobów Internetu i sprawnej komunikacji w sieci.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do sprawnego obsługiwania i pełnego wykorzystania aplikacji ułatwiających samodzielne gromadzenie, przetwarzanie, tworzenie i prezentację informacji, wykorzystanie zaawansowanych funkcji aplikacji MSWord, MS Ecel, MS Power Point oraz wykorzystanie zasobów Internetu i sprawnej komunikacji w sieci.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) M. Sokół, P. Rajca, wyd. HELION, Internet. Ćwiczenia praktyczne, 2007r., tom 2) J. Walkenbach, wyd. HELION, Excel 2013 PL. Biblia, 2013r., tom 3) R. Zimek, wyd. HELION, PowerPoint 2007 PL, 2008r., tom
Uwagi