Wykład do wyboru

2019L

Kod przedmiotu1426S1O-WW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria, historia starożytna, język angielski
Wymagania wstępneznajomość języka angielskiego, znajomość podstawowych pojęć dotyczących kultury antycznej i kultury współczesnej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów1. Introduction to Ancient History 2. The Legacy of Ancient Near East 3. Heroes of East and Greek World in Literature 4. Persian Empire versus Greek World – The Struggle for Power 5. Greek Theatre – Tragedy and Its Reception 6. Greek Historiography (Herodotos, Thucydides, Xenophon) and Contemporary Political Thought 7. Art of Classical Greece and Humanism. 8. Alexander the Great in Myth and Symbol 9. Hellenistic World and Coming Rome 10. Greek and Roman Theatre – Comedy of Aristophanes and Plautus 11. Moral Vision in Hellenistic Historiography. A Case of Polybius. 12. Livy and Roman Historiography. Aims, Methods and Consequences 13. Roman Law and European Law 14. Roman History in Contemporary Paintings: Early Rome, Carthage and Hannibal, Caesar and Roman Empire 15. Greek and Roman Antiquity in Contemporary (Pop-)Culture
Cel kształceniaZaproponowany cykl zagadnień dotyczy pogłębionej analizy dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego, poprzedzonego niezbędnym wprowadzeniem odnoszącym się również do dziedzictwa starożytnego Bliskiego Wschodu. Holistyczne spojrzenie na korzenie cywilizacji europejskiej pozwala definiować antyk jako jeden z istotnych politycznych i kulturowych fundamentów współczesnej cywilizacji, jak również skłania do wyciągnięcia szeregu szczegółowych wniosków odnoszących się do rozmaitych płaszczyzn kontynuacji myśli antycznej: począwszy od religii, literatury i sztuki, poprzez myśl polityczną oraz typowo utylitarne dziedziny życia, takie jak na przykład medycyna, czy sztuka dowodzenia wojskiem, aż do problematyki prawnej. Myślą przewodnią przyświecającą połączeniu prezentowanych zagadnień jest odnalezienie koherencji pomiędzy wzorcem antycznym a jego współczesnym odzwierciedleniem, które przesądza o znaczeniu zjawiska, czy procesu umiejscowionego w antyku. Czasy antyku, a więc okres wyjściowo zakreślony dla analizy wybranych zjawisk (przede wszystkim Grecja okresu klasycznego, czasy hellenistyczne, Rzym okresu Republiki i cesarstwa), zostaną zestawione z wybranymi zjawiskami rozgrywającymi się w przestrzeni szeroko pojętej kultury współczesnej, głównie takimi jak kultura polityczna i prawna, medycyna, literatura, teatr, film, muzyka i inne aspekty funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.
Literatura podstawowa1) ., 1) Anderson A. R. , Alexander' s Gate, Gog and Magog, and Inclosed Nations, wyd. Cambridge Mass, 1932 ; 2) Aubet M. E. , The Phoenicians and The West, wyd. Cambridge , 1993 ; 3) Allen J., Hostage and Hostage-Taking in The Roman Empire, wyd. Cambridge, 2006 ; 4) Austin M. M., The Hellenistic World fr, t. ., ., ., s. . 2) ., ., t. ., ., ., s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi-