Wykład do wyboru

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-WW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski. Historia Rosji
Wymagania wstępneOgólna wiedza w zakresie dziejów Imperium Rosyjskiego.
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu, poprzez pokazanie roli wybitnych kobiet w dziejach Rosji, zwrócenie uwagi studentów na wpływ wybitnych jednostek na historię państw i konfliktów militarnych.
Opis wykładówWykłady w systematycznej formie zaznajamiają studentów z postaciami kobiet, które odegrały znaczącą rolę w historii Rosji.
Cel kształceniaPrzedstawienie wpływy wybitnych jednostek na przebieg dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet.
Literatura podstawowa1) Bazylow L., Wieczorkiewicz P.P, Dzieje Rosji, Warszawa, 2005 2) Kossowska F. , Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literatrurze. Od piotra Wielkiego do Mikołaja I., Kraków, 2012 3) Nestor, Powieść minionych lat., Wrocław , 2005 4) Andrusiewicz A., Katarzyna Wielka . Prawda i mit., Warszawa , 2012 5) Andrusiewicz A., Carowie i cesarze Rosji. Szkice biograficzne., Warszawa, 2001 6) NDiaye I. A. , Kobiety i polityka w Rosji,, Olsztyn , 2014
Literatura uzupełniająca1) Andrew Ch., Archiwum Mitrochina T. 1., Poznań, 2009 2) Baumgarten L., Marzyciele i carobójcy, Warszawa, 1960 3) Bering F., Przekleństwo tronu Romanowów, Warszawa, 1998
Uwagibrak