Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi