BHP w instytucjach edukacyjnych

2021Z

Kod przedmiotu1400S1O-BHPWINSh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowa problematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach edukacyjnych. Aktualny stan prawny.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Skuza L., "Wypadki przy pracy od A do. Wypadki osób pod opieką szkoły i placówki", Gdańsk, 2005 2) Jucha F., Bieś B., "Poradnik BHP Dyrektora Szkoły", Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi