Emisja głosu

2022L

Kod przedmiotu1400S1O-EMGLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków, 2003 2) M. Mikuta, Kultura żywego słowa, Warszawa, 1965 3) red. M.Przybysz –Piwko, Emisja głosu nauczyciela wybrane zagadnienia, Warszawa, 2006 4) Gawęda K., Łazewski J, Uczymy się poprawnej wymowy. Ćwiczenia usprawniające mówienie, Warszawa, 1995 5) Walczak-Deleżyńska M., Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi