Pedagogika

2021L

Kod przedmiotu1400S1O-PEDAGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńSystem oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce i innych krajach, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, podstawa programową w kontekście programu nauczania; działania wychowawczo-profilaktyczne, tematyka oceny jakości działalności szkoły
Opis wykładówIA:System oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce i innych krajach, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, podstawa programową w kontekście programu nauczania; działania wychowawczo-profilaktyczne, tematyka oceny jakości działalności szkoły.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Robinson K.,Aronica, L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację., Element, 2015 2) Piech, K., Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki , artykuł online, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi